Belasting startpagina

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn of haar inkomen. De belasting wordt ingehouden door de werkgever en betaald aan de belastingdienst. Er zijn verschillende soorten belastingen, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.